Năng lực

Thiết bị được sử dụng diệt côn trùng tại CITY PEST CONTROL

          1. Bình áp lực diệt côn trùng:

diệt côn trùng

     

         2. Máy phun ULV:

   

          3. Máy Stilh:

          4. Máy fog mù nóng:

       

          5. Hộp bã chuột:

Các chứng chỉ, chứng nhận được huấn luyện:

1. Viện Sốt rét Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM:

2. Chi cục BVTV TPHCM:

3. Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động TPHCM: